Get Adobe Flash player
Toespraak van burgemeester Peter Rehwinkel op Nieuwjaarsdag 2011 in de Grote Zaal van  De Oosterpoort te Groningen.

 

Dames en Heren,
Ik heet u allen Hartelijk Welkom in deze Grote Zaal van De Oosterpoort. Het is  voor mij opnieuw een voorrecht om u namens de Groninger gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar te mogen wensen.


De  jaarwisseling van vannacht is voor de meeste Stadjers op een goede manier verlopen. Ik bedank allen die er gisteravond voor gezorgd hebben dat Groningen deze goede jaarwisseling heeft gehad.

Dames en Heren,
Staat u mij toe om nog even met u terug te blikken op de hoogte- en dieptepunten van de stad Groningen in het afgelopen jaar. Ondanks de sombere economische en financiële situatie, viel er in 2010 ook veel te vieren. In mei werden de basketballers van de Gasterra Flames kampioen van Nederland. Heel Nederland kon zien dat Groningen niet alleen het beste basketbalteam heeft, maar bovenal dat we de beste basketbalfans hebben.

Over finales gesproken:
Het Nederlands elftal presteerde bij het afgelopen WK voetbal in Zuid Afrika boven verwachting.  

Met een knipoog zeg ik: het verlies tegen de Spanjaarden behoefde in Groningen slechts in kleine kring te worden verwerkt.  

In 2010 herdachten we het 200 jarig bestaan van het Stadhuis. We mochten ons verheugen in de belangstelling van het Koninklijk Huis. En in oktober telde Groningen 190.000 inwoners. Een mijlpaal voor de Stad.

Foto_Rehwinkel3
Tegenslagen en verdriet waren er ook.
De brand in de Ebbingestraat waarbij een studente omkwam, heeft diepe wonden geslagen in de Groninger samenleving. De branden bij Knol’s koek en de school in Gravenburg eisten gelukkig géén dodelijke slachtoffers, maar hebben – elk op hun eigen manier –  een enorme impact gehad. Dat geldt ook voor de herhaaldelijke bekladdingen van de moskee in Selwerd.   

De wereld verandert. Dat geldt zeker voor de wijze waarop én de snelheid waarmee wij met elkaar communiceren. De gemeente zoekt naar hoe we Stadjers kunnen betrekken bij de ontwikkelingen in hun wijk of buurt. Oud raadsgriffier Dick Vrieling vestigde er bij zijn afscheid de aandacht op dat burgers het belangrijker vinden om serieus genomen te worden, dan dat ze gelijk krijgen. ‘Als de politiek de weg naar de burgers moet zien terug te vinden, gaat het er dus in de allereerste plaats om de burgers serieus te nemen. En dat is heel iets anders dan ze naar de mond te praten.’

Het gemeentebestuur is er voor om belangen tegen elkaar af te wegen. Bestuurders moeten gezaghebbend Nee durven te zeggen. Op voorwaarde dat ze uitleggen waarom er Nee wordt gezegd. En ze kunnen Ja zeggen zodra dát mogelijk is. In ieder geval moet je er als bestuurder actief op uit om de burger te bedienen en dus ook om aan te geven wanneer dat niet kan. Daarom ben ik er trots op te zijn uitgeroepen tot de meest sociale burgemeester van Nederland vanwege mijn gebruik van de ‘Social Media’. Ook veel raadsleden en wethouders in Groningen maken inmiddels van die Social Media gebruik. Ik ben ervan overtuigd dat het gebruik van internet nog maar in de kinderschoenen staat. Het kan niet anders dan dat de activiteiten van WikiLeaks gevolgen hebben voor de verhouding tussen overheid en burgers. Ook bijvoorbeeld Twitter, Hyves en Youtube zullen het overheidsoptreden verder gaan bepalen.   

Op dit moment wordt het gesprek over Social Media nog te veel beheerst door degenen die er in geloven en zij die er niet in geloven. Maar ik zeg u: Social Media is geen vrijblijvende  keuze  meer, maar een vaststaand gegeven. Het raadslid dat nu nog heel geestig opmerkt “ik heb niet zo’n ‘twittermachien’” heeft er – let op mijn woorden – over een paar jaar wel één. De wethouder die aanvankelijk niets van de mobiele telefoon moest weten, gebruikt deze binnen het college inmiddels het meest.

Ruim twee weken geleden werd het rapport van de Nationale Denktank 2010 aangeboden aan minister Ivo Opstelten en Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer. De overheid worstelt nog met Sociale Media, was de boodschap, en moet ‘digitale voelsprieten’ gaan ontwikkelen. Naar mijn mening geldt dat ook voor onze gemeente.Ik wil graag dat medewerkers van mijn gemeente zich nog meer van social media gaan bedienen. Om het gemeentelijke oor te luisteren te leggen bij wat zoal speelt in de bestaande online communities. Om burgers gericht op te zoeken en vragen te stellen. Om inbreng en betrokkenheid te organiseren.   

Bij de politie is men al aardig op weg.
Heel wat agenten twitteren…..Gerda Dijksman inderdaad, maar ook binnen ons korps tot de plaatsvervangend korpschef aan toe. De Regiopolitie Groningen vraagt het publiek om medewerking bij het oplossen van de overvallen van de laatste tijd. Al duizenden Groningers nemen deel aan Burgernet.

Ook camerabeelden vanuit een winkel waar een overval heeft plaatsgevonden en filmopnamen van omstanders, zet de politie sinds kort veel vaker en sneller in. Zo kon de politie eind oktober een man aanhouden die verdacht wordt van de  overval op de Zeeman in de Oude Boteringestraat. Het filmpje daarover werd op YouTube maar liefst 20.000 keer bekeken, waarna de verdachte zichzelf aangaf op het bureau.

Twitter, Burgernet, Youtube, de internetsite www.samentegenovervallen.nl  - waar búrgers hun foto´s en filmpjes van overvallen en berovingen kwijt kunnen- , e-mail-alert, student-alert: het zijn allemaal middelen waarmee het publiek snel wordt geïnformeerd en om medewerking wordt gevraagd.  Spelregels voor de inzet van Social Media zijn er nog niet in de gemeente Groningen. Ik vind dat die er snel moeten komen. Enkele ‘dappere Dodo’s’ onder de ambtenaren proberen nieuwe vormen van digitale communicatie uit. De steun van het college hebben ze.

Vernieuwing van de instrumenten om de inbreng en betrokkenheid van Stadjers te vergroten is voor B&W essentieel. Ook deze burgemeester kan wel tegen een stootje. Ik voel me aangesproken door de woorden van Valerie Frissen, hoogleraar ICT en sociale verandering in Rotterdam: “Al wordt die betrokkenheid soms nogal onbehouwen verwoord, openheid, interesse en betrokkenheid van burgers zijn kwaliteiten die bestuurders bijzonder hoopvol zouden moeten stemmen!”

Transparantie aan de kant van bestuurders – daarin heeft zij óók gelijk – biedt kansen om in de lokale gemeenschap op een goede manier met elkaar om te gaan en de cirkel van wantrouwen te doorbreken. Social Media helpen ons bij het vergroten van betrokkenheid en transparantie.

Dames en Heren,
“ Voorspellen is moeilijk”, luidt een bekende uitspraak, “vooral wanneer het de toekomst betreft.” Ik zal me dan ook niet wagen aan al te stoutmoedige voorspellingen en verwachtingen voor 2011.  Gemakkelijk zal het voor het gemeentebestuur niet zijn met de bezuinigingen en belangwekkende beslissingen die rond het Forum, de Regio Tram en Meerstad moeten worden genomen. Ik zie in mijn kristallen bol in elk geval twee belangrijke evenementen voor dit nieuwe jaar.

Groningen zal geheel 2011 de Nationale Hoofdstad van de Smaak zijn. Dat stelt ons in de gelegenheid om binnen- en buitenlandse gasten kennis te laten maken met onze lokale en regionale culinaire specialiteiten. Op 2 juli is de Stad gastheer van Roze Zaterdag 2011. Het is voor Stad en Ommelanden een geweldige kans om Nederland te laten zien dat tolerantie nog steeds bestaat.

Het thema van dit Nieuwjaarsfeest is: ‘Groningen: Een eerlijke stad’.Groningen is al een tweetal jaren Fair Trade Stad van Nederland. Het gemeentebestuur vindt het erg belangrijk dat producten op een eerlijke manier zijn geproduceerd.

Dames en heren,
In Groningen kun je in een moskee je geloof beleven. Mag je op straat je seksuele identiteit ook tonen. Proberen we burgers op alle manieren te betrekken bij een transparant bestuur van de stad. Wordt eerlijke handel bedreven.
Dat is het Groningen waar ik voor sta!

Here everybody has a neighbour
Everybody has a friend
Everybody has a reason to begin again

Dit is ons Groningen!
(Muziekvideo Bruce Springsteen)Ik dank u wel.
Peter Rehwinkel,
burgemeester

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen