Get Adobe Flash player

Op 29 september kwamen zo’n 40 buurtbewoners naar De Bron in Beijum voor een inloopavond over aardbevingen die onze provincie teisteren.

Erge ongerustheid blijkt niet uit dit aantal. Het is ook niet de onveiligheid waarvoor men vreest.

En toch is het nog maar een jaar geleden dat we in onze wijk werden opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 2.8 op de schaal van Richter.

Uit de opmerkingen van de aanwezigen na de inleiding van wethouder van der Schaaf over de gemeentelijke bemoeienis met de aardbevingen bleek dat men vooral beducht is voor de waardedaling door schade aan de eigen woning. Het is natuurlijk best fijn dat je enige tijd minder onroerende zaakbelasting hoeft te betalen, maar later dringt het besef door dat je huis minder waard is geworden. Daar baart veel eigen woningbezitters zorgen. De huurders bleven deze avond thuis. De aanwezige medewerkers van Nijestee en Lefier hadden niets te doen. De mensen van de Huismeesters hielden het heel gauw voor gezien. Wel jammer want nu werd niet duidelijk hoeveel schadegevallen er bij de woningbouwcorporaties zijn gemeld. In totaal waren het 1000 schademeldingen vorig jaar. Het merendeel was blijkbaar afkomstig van de koopwoningen.

Als onderdeel van de avond werd een lezing gehouden over de gaswinning en het ontstaan van aardbevingen als gevolg van de gaswinning uit het Groninger veld bij Slochteren, door Margot Philippart.

Het effect van een aardbeving zou een grondverplaatsing kunnen zijn antwoordde zij op een vraag hierover. “Dan komt Groningen dichterbij Friesland te liggen”, riposteerde een van de aanwezigen.

Het vrij technische verhaal over de bouwnorm (de nationale praktijkrichtlijn) en de peak ground acceleration (pga) gelardeerd met tabellen en berekeningen van de NAM ontlokte een van de aanwezigen de uitroep: “de NAM berekent zichzelf!”.

Mevrouw Philippart legde uit dat bij de NAM de meeste en beste deskundigen zitten op het gebied van aardbevingen, dus er is weinig onafhankelijk materiaal voorhanden. Daar zullen we het mee moeten doen.

 

Anna Riemersma

 

naschrift.  De Huismeesters meldden mij bij monde van mevrouw Groeneveld dat De Huismeesters wel degelijk de hele avond aanwezig waren. Ze waren alleen de twede helft van de avond niet aansprekbaar omdat ze een lezing van de NAM bijwoonden.

Anna Riemersma

DSCN2753

Reacties   

Kees Huizenga
#1 Kees Huizenga 30-09-2015 14:01
Voor huurders is er wel werk aan de winkel! Ik verwijs naar dit bericht van de Nederlandse Woonbond van vandaag:

www.woonbond.nl/nieuws/3828

Citaat:

“30-09-2015

Duizenden huurders recht op huurverlaging

Door de wijziging van het woningwaarderin gsstelsel (WWS), het puntenstelsel waarmee de maximale huurprijs van een huurwoning wordt berekend, hebben duizenden huurders recht op huurverlaging vanaf oktober.

Het nieuwe puntensysteem waar de WOZ-waarde van een woning een grote rol gaat spelen, gaat op 1 oktober in. Verschillende woningcorporati es hebben laten weten de huren te gaan verlagen, maar de Woonbond raadt huurders aan zelf ook te controleren of ze recht hebben op huurverlaging. De gemiddelde maximale huurprijs blijft gelijk, maar lokaal kan er veel schommelen. Als de maximaal toegestane huur van een woning onder de prijs zakt die huurders nu betalen, hebben ze recht op huurverlaging. Specifiek huurders met een gepeperde huur die in een minder populaire wijk in een stad of in een krimpregio wonen, maken daardoor kans op huurverlaging.

Diverse corporaties hebben al aangegeven de huren waar nodig te gaan verlagen. Mitros (bij 1838 huurders), Woonstad Rotterdam (bij 2500 huurders) en Staedion (bij 1415 huurders) zijn enkele voorbeelden. Ook commerciële verhuurders vallen voor hun sociale huurwoningen (aangeboden onder de 710,68) onder het woningwaarderin gsstelsel. Vesteda heeft al laten weten de huren waar nodig te verlagen. Alle verhuurders zouden de huren moeten verlagen daar waar huurders recht hebben op een lagere huur door de wijziging. Toch roept de Woonbond huurders op zelf te controleren of ze in aanmerking komen voor huurverlaging. Huurders hebben daarvoor wel de WOZ-waarde nodig van hun huurwoning. Die kunnen ze opvragen bij de gemeentelijke belastingdienst , of hun verhuurder. Vervolgens kunnen huurders op de website van de huurcommissie berekenen wat hun nieuwe maximale huurprijs is.


WOZ-punten

De WOZ-punten gaan de punten voor de categorieën schaarstegebied , woonomgeving en woonvorm vervangen. Ook de puntenaftrek voor eventuele hinderlijke situaties (zoals geluidsoverlast ) komen te vervallen. De maximale toegestane huurprijs zal op veel plekken ook stijgen. Juist in populaire wijken, met een relatief hoge WOZ-waarde. Dit betekent niet dat de huurprijs daar ineens omhoog kan. De huur mag jaarlijks maar 1 keer verhoogd worden, volgens een door het ministerie bepaald percentage. Door de hogere huurprijsgrens zullen de huurprijzen in populaire gebieden over meerdere jaren, hoger kunnen stijgen. De Woonbond maakt zich dan ook zorgen over het betaalbare aanbod in deze gebieden.


Meer informatie

Vragen over de nieuwe WWS? Bel de Huurderslijn, onze telefonische ledenservice. Om advies te krijgen, moet u wel lid zijn van de Woonbond. Bent u nog geen lid, dan kunt u zich aan de telefoon aanmelden. Of u kunt via deze website lid worden. Daarnaast heeft de Woonbond een brochure uitgebracht over het nieuwe puntensysteem.” Einde citaat.


Zie: de brochure over het Woningwaarderin gsstelsel 2015:

woonbond.nl/.../...


De wijken Lewenborg en Beijum liggen volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in het aardbevingsgebi ed. De grote woningbouwcorpo raties in Beijum, zoals De Huismeesters en Patrimonium, zullen de waarde van hun vastgoed daarom naar beneden moeten bijstellen. Dit kan blijken uit de financiële jaarverslagen van 2013, 2014 en 2015 (nog te verschijnen medio 2016).
Uw verhuurder is verplicht om u als huurder op de hoogte te stellen van de WOZ-waarde van uw huurwoning. Het is raadzaam om met meerdere huurders hetzelfde verzoek te doen. Werk, indien mogelijk, samen in een straatcomité of huurdersorganis atie. Zelf zal ik met enkele straatgenoten contact leggen met De Huismeesters. In Beijum is er de grote Huurdersverenig ing Patrimonium Beijum (niet vermeld in de Leander Wijkgids Beijum/De Hunze 2015/2016). Deze vereniging kan met Patrimonium in contact treden.


Zie verder:

stwag.nl/.../...

De nieuwsbrief van de Stichting WAG van september 2015. Naar aanleiding van de zeer belangrijke uitspraak van de rechtbank van Assen van 2 september 2015.

Alle grote woningbouwcorpo raties in Groningen zijn aangesloten bij de Stichting WAG. De Stichting Waardeverminder ing door Aardbevingen Groningen.
Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

juridische

Weerfoto's Beijum

beijumnieuws2