Get Adobe Flash player

Omdat een goed plan voor outdoor gym (buitenfitness, beweegtuin) aan de Galkemaheerd in de Groene Long dreigt te worden getorpedeerd door het gekrakeel tussen de BOB en het NLA team (van welk team ook 2 BOB leden deel uitmaken) heeft de redactie van Lijn 6 een opiniepeiling gehouden onder de lezers over de vraag: mag er al dan niet worden gegymd in de Groene Long?

Omdat de zaak behoorlijk is gepolariseerd poneerden we twee tegengestelde stellingen om een duidelijke stellingname van de Beijumers uit te lokken. n.l.:

1. De Groene Long is een zo speciaal natuurgebied dat die niet mag worden ontsierd door buitensportende Beijumers

Deze vraag kreeg buitengewoon weinig respons 8.8% ofwel 7 stemmen van de totaal 80 uitgebrachte stemmen.

2. Bewegen in de buitenlucht is gezond, juist in de zuivere lucht van de Groen Long

Deze vraag werd zeer duidelijk ondersteund door een overgrote meerderheid van 91,3% ofwel 73 van de totaal 80 stemmen.

Onze opzet is dus geslaagd. Een overtuigende meerderheid van de stemmers vindt dat buitenfitness moet kunnen in de Groene Long.

Wij van de redactie van Lijn 6 vragen ons af hoeveel draagvlakonderzoek je nog wilt hebben om dit plan door te laten gaan?

Een dieper liggende vraag is: waar zit de weerstand bij de genoemde club in Beijum die dit wil verhinderen en welke rol spelen misvattingen over het functioneren van groen in dezen?

Waarom wordt er een schijntegenstelling gecreëerd tussen het zich bewegen in het groen en een ‘juiste’ ecologische instelling? Het antwoord op die vragen komt misschien later nog eens aan bod.

Feit is dat de voorzitter van het NLA team, mevrouw Zijlstra van de gemeente Groningen, in januari 2013 de voorwaarden voor een beweegtuin op een rijtje heeft gezet. Onder andere zijn dit:

  • 1. Samenwerking met verpleeghuis Innersdijk, de beweegtuin is bij uitstek een initiatief
  •      waar Innersdijk met haar bewoners groot belang bij heeft
  • 2. Aantonen dat er een breed draagvlak is vanuit de bewoners van de wijk Beijum die gebruik willen  
  •     maken van deze voorziening
  • 3. Geen locatie kiezen die aan de rand van de wijk ligt, de beweegtuin hoort op een centrale plaats zodat jong en oud elkaar daar kunnen treffen

Volgens ons zijn er alles overziend nauwelijks belemmeringen om het plan door te laten gaan op deze plek aan de Galkemaheerd.

 

Voor lezers die iets meer willen weten over de achtergronden van buitenfitness: http://buitenfitnessbeijum.nl/update-november-2013/

vanwie

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

juridische

Weerfoto's Beijum

24 juli 2018 Beijum
24 juli 2018 17:0524 juli 2018 Beijum
23 juli 2018 Beijum
23 juli 2018 16:4423 juli 2018 Beijum
19 juli 2018 Beijum
19 juli 2018 16:4919 juli 2018 Beijum
26 mei 2018 Beijum
26 mei 2018 20:0326 mei 2018 Beijum

beijumnieuws2