Get Adobe Flash player

Voor de extra ledenvergadering van maandag 9 november 2015 waren de gemoederen hoog gespannen. Het bestuur van de BOB had aangegeven er geen zin meer in te hebben vanwege gebrek aan belangstelling van de leden en de negatieve berichtgeving in de wijk. Eerder heeft lijn6 er een artikel aan gewijd met de naam “Het BOB bestuur en de “Anderen” " waarin ook de uitnodiging voor deze vergadering te lezen was (klik HIER).

Tijden veranderen en bewonersorganisaties hebben het moeilijk. Het is moeilijk kaderleden te vinden en de leden laten het afweten. Voor zichzelf sprekend gaf voorzitter Veldman ook aan dat kritiek die volgens hem nergens over gaat hem heeft overgehaald sowieso op te stappen als bestuurslid. De andere drie bestuursleden weifelden tijdens de vergadering en kwamen ongemotiveerd over. In de loop van de vergadering nam het enthousiasme toe maar was niet overtuigend.

Enkele aanwezige leden voelden zich ook totaal op het verkeerde been gezet door de uitnodiging voor deze extra ledenvergadering. Zij hadden de indruk dat het bestuur de handdoek in de ring had gegooid en dat er overlegd kon worden over een nieuwe frisse opzet voor de bewonersvereniging.

Arjan de Rooij verwoordde het heel goed zoals ook de burgerjournalisten het in de wijk beschreven hebben. Het bestuur van de BOB is zelf onderdeel van de verdeeldheid in de wijk. Met alle respect voor de bestuursleden is het instituut niet meer van deze tijd. Er zou een nieuwe vorm van bewonersvereniging moeten komen met een nieuw fris (interim) bestuur. De Rooij, die voor de vergadering al aangegeven had om voortijdig te moeten vertrekken, verliet samen met de voorzitter van het Renschel heerdcomité geërgerd het overleg. Dit nadat oud voorzitter van de BOB, Wim Klein, probeerde het publiek voor te houden dat er helemaal niets in de wijk verkeerd zit en het eigenlijk zo moet blijven zoals het nu is. Hierbij werden ook enkele opmerkingen onder de gordel tot de Rooij gericht. De Rooij verklaarde zijn opstappen voor de aanwezige leden: “Ik vind deze manier van discussiëren de vergadering onwaardig. Ik heb het echt geprobeerd het netjes te houden. Het spijt me Wim maar ik vind dit ver onder de maat!”

Na een uiteenzetting van mogelijkheden werd besloten een commissie in te stellen die een nieuwe weg moet vinden voor de toch wel teleurstellende BOB. De leden moesten ter plekke gekozen worden en de overgebleven bestuursleden nemen er automatisch zitting in. Bij de vraag wie nog meer deel wou uitmaken van deze commissie was het Wim Klein die als eerste zijn vinger opstak. Nu weten we zeker dat het bij het oude blijft. Met de herintroductie van Wim Klein kunnen we er van overtuigd zijn dat Beijum een vechtwijk blijft.

Hans Koopman
Film: Arend Beukema


IMG 5484

Reacties   

Johan Fehrmann
#2 Johan Fehrmann 12-11-2015 20:03
Ik vind dit de beste bijdrage van Lijn6 tot nu toe. Hulde. Ik heb veel over de wijk-ellende geschreven, en altijd konden de figuren van de wijkclub dit vanuit hun eigen straatje weerleggen als zijnde de reactie van een "rancuneus" iemand. Verdeel en trachten te heersen....Ranc uneus ben ik niet, want de al acht jaar durende wijk-ellende heeft me een prachtige wijk-site opgeleverd. Een blog die veel Beijumers in de harten hebben gesloten. Wel constateer ik al jaren gesubsidieerde onrechtvaardigh eid. Andersdenkenden en mensen met nieuwe initiatieven die stelselmatig door de gesubsidieerde wijkclub werden en worden weggezet.
Op de video is treffend het wangedrag van ex-voorzitter Klein te zien, andersdenkenden trachtten te vernederen en te intimideren. Die walgelijke houding...Het erge is, de man heeft niet in de gaten wat voor ellende en spoor van vernieling hij in de wijk heeft aangericht. Denkende dat hij een goede wijkopbouwer is die een beetje gaat lopen vuil opruimen. Het begrip sociale hygiëne is hem vreemd, gezien het walgelijke en vieze gedrag dat hij keer op keer richting andersdenkenden vertoonde en vertoont. Afschuwelijk, ik weet via het opbouwwerk en de gemeente Groningen hoe ze met deze man in hun maag zitten. "Johan stop deze verschrikkelijk e man", aldus opbouwwerkers en geluiden vanuit de gemeente Groningen. Die vanuit angst allemaal anoniem willen blijven. Dat kan ik niet alleen.
Dankzij Lijn6 hebben we het stuitende gedrag van de man nu in beeld. En hopelijk kan de hele stad aanstaande zondag via OOG-TV getuige zijn. Arjan de Rooij: "Hij probeerde de hele vergadering naar zijn hand te zetten."
Deze man moet gestopt worden, voordat hij nog meer schade in Beijum aan kan richtten. Tot in familieverband weet hij z'n gif te verspreiden via lelijke roddels en beschuldigingen.
En SDC Noorddijk keek er naar. En vindt het nog altijd goed. In wezen zijn ze medeplichtig aan het onderuit halen van Beijum. Zgn 'wijkopbouwers' in de gedaante van wijkratten steunen en in het zadel houden. Wat een treurnis.
Gesubsidieerd ruziemaken in het kwadraat. Gemeenschapsgel d......
Citeer
Kees Huizenga
#1 Kees Huizenga 11-11-2015 11:55
Deze reactie van mij van vanmorgen op de website van de BOB is onmiddellijk geplaatst. Zonder tussenkomst van moderator John Veldman.

Citaat bij beijum.org/.../ :

Kees Huizenga schreef:

11 november 2015 om 10:13

"Deze zwanenzang van JV geeft precies aan waarom de BOB geen subsidie meer moet krijgen van de gemeente Groningen.

Ik citeer JV:

“De BOB hoort en moet echt veel meer te zijn dan een paar toevallige bewoners die bestuursleden heten te zijn. Ik vind dat de BOB zo feitelijk door de ondergrens is gezakt om nog als volwaardige bewonersorganis atie te worden beschouwd.”

Een organisatie, die feitelijk geen draagkracht in de wijk heeft, kan beter verdwijnen. John, bedankt voor de getoonde openheid. De BOB activeert kenbaar (geobjectiveerd ) niet. Het is einde oefening!

Mister BOB is zelfs niet meer lid van de BOB!

Citaat:

“Die BOB heeft geen antwoord op de problemen van nu, die BOB zal de tegenstelling in stand houden, waarschijnlijk versterken en daarmee nog marginaler worden. Van die BOB zal ik geen lid meer zijn.”

Keihard, maar erg eerlijk."

Einde citaat.
===============================

John Veldman erkent ruiterlijk dat de BOB q.q. een wijkprobleem is. Een hindernis, die de tegenstellingen in de wijk “versterkt”. Zonder probleemoplosse nd vermogen.

De gelijkenis met de woorden van de heer Arjan de Rooij is ronduit treffend. De oud-fractievoor zitter van de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Groningen zei op 9 november 2015:

"Het bestuur van de BOB is zelf onderdeel van de verdeeldheid in de wijk!"

Feitelijk is de wijk de overwinnaar. Door het vertrek van John Veldman. Het probleem van de BOB is niet het probleem van de wijk. Het probleem van de wijk is met name de BOB. Met grote dank aan John Veldman.


N.B.: Indien Wim Klein na zijn pensionering graag weer voorzitter van de BOB wil worden, is dit een teken van groteske bloedarmoede. Wim Klein was vroeger een merkteken en polarisatieboeg beeld van de verdeeldheid in de wijk. Leerling JV volgde hem op met dezelfde hovaardige bestuursstijl. Dat niet weer!
Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

juridische

Weerfoto's Beijum

2 juli 2019 mooi Kardinge
02 juli 2019 21:332 juli 2019 mooi Kardinge
1 juli 2019 Oerrr
01 juli 2019 18:481 juli 2019 Oerrr
30-06-2019 Wiershoeck
30 juni 2019 20:2530-06-2019 Wiershoeck

beijumnieuws2