Get Adobe Flash player

Leden krijgen de kous op de kop als ze kritiek hebben.

Forum OogTV

BOB voorzitter John Veldman zegt op 18 juni 2014 om 14:43:

“ Op de ledenvergadering (16 juni 2014) komen een paar mensen met het voorstel de krant te laten voortbestaan en voor de helft ‘weg te geven’ aan een ‘onafhankelijke journalistieke redactie’ onder aanvoering van Hans Koopman. Dezelfde Hans Koopman die samen met Anna Riemersma Lijn 6 heeft opgezet nadat ze in 2010 zijn opgestapt bij de Beijumkrant.” (lees de volledige reactie HIER)

Een soortgelijke zin komt ook voor in het rapport van drie BOB-leden die een onderzoek hebben gehouden om vrede te stichten in Beijum. De BOB-leden zagen dergelijke zinnen als een ongewenste vorm van communicatie en kan worden opgevat als het wegzetten van anderen.

  • Valt het niet op dat de BOB-leden die het initiatief genomen hebben de problemen in Beijum op te lossen neergezet worden als “een paar mensen” die de Beijumkrant willen ”weggeven” aan een “onafhankelijke redactie”?
  • Dat met de “Diezelfde Hans Koopman die ….” stemming wordt gekweekt?

Het is volstrekt duidelijk. De BOB is aangeboden in overleg een onafhankelijk redactie op te richten onder leiding van onverschillig wie (ondergetekende maakt het niets uit). In een reactie van John Veldman worden de BOB-leden als zeurpieten weggezet. En de namen Koopman en Riemersma worden neergezet als mensen die niet een onafhankelijke redactie kunnen opzetten omdat ze zijn opgestapt (lees weggepest) bij de Beijumkrant.


Het voortzetten van de Beijumkrant in de media.

In plaats van het aanbod, van ondergetekende, om de Beijumkrant een nieuw onafhankelijk leven in te blazen met beide handen aan te grijpen, heeft de BOB propagandamachine weer een wij/zij-denken offensief gestart. Nog sterker, er wordt openlijk gezocht naar een nieuwe hoofdredacteur voor de Beijumkrant onder de gelederen van Lijn 6. Onze columnist Harm Vorsteveld kreeg deze week de serieuze vraag voorgelegd of hij hoofdredacteur wil worden van de Beijumkrant. Hij heeft ter plekke geweigerd!

Geen contact opnemen is een keuze. Het is niet echt vriendelijk maar het kan. Personen negatief neerzetten in de pers is ook een keuze. Dat is bijzonder onvriendelijk, hatelijk bijna. Het moet duidelijk zijn dat ik de Beijumkrant wilde voortzetten maar er is niet beweerd dat ik de krant wilde overnemen dan wel de leiding zou willen hebben. Simpel contact opnemen was genoeg geweest en had veel misverstanden uit de weg geruimd. Het bestuur van de BOB heeft gekozen om de onvriendelijke/hatelijke weg te kiezen getuige de uitspraken van hun voorzitter.

De gemeente en de wijkdemocratie.
Stadsdeelcoördinatie, die verantwoordelijk is voor de cohesie in de wijk Beijum, laat taal nog teken horen. Nu wordt er een echt goed initiatief getoond door individuele BOB-leden en er wordt vervolgens niets mee gedaan. Eerdere ervaringen leren dat de gemeente liever een wijkoorlog laat ontstaan dan in te grijpen in wat zij wijkdemocratie noemen.

De BOB kan dit jaar blijkbaar een subsidie van 18.000 euro ontvangen en de wijk minder communicatie bieden en bovendien de eigen leden wegzetten als zeurpieten. Bedenkende dat Lijn 6 en Beijumnieuws 0,00 euro subsidie ontvangen zou ik me als gemeente maar eens achter de oren krabben. De BOB kan zo langzamerhand gelijk gesteld worden aan gesubsidieerd oorlog voeren.

Het bestaansrecht van de BOB.
Ondertussen is het niet de Beijumkrant die ter discussie staat maar het voortbestaan van de BOB zelf. Immers, ze 'verlagen' hun communicatie tot het niveau van de mensen die ze op een lelijke manier er uitgewerkt hebben, namelijk alleen nog maar een website. Hun website is zielloos maar ze denken daar wat mee te kunnen doen samen met een papieren periodiek van vier keer per jaar. Dit laatste kwam trouwens uit de hoge hoed waarschijnlijk omdat ze bang zijn hun subsidie kwijt te raken. Als de BOB beslist vier keer per jaar een krant uit te geven gaat Lijn 6 dit ook doen. Lijn 6 kan namelijk heel wat meer en betere kwaliteit leveren voor dezelfde subsidie die nu (nog) naar de BOB gaat.

 

Hans Koopman

Lijn6- "Beijumkrant genekt" - juni 2014, klik HIER

Hieronder nog een mediaoverzicht:

Oogtv: Interview met Evert Sülman en Hans Koopman. Bekijken Klik HIER

Dagblad van het Noorden 19 juni 2014 (DVHN), Lezen? Klik HIER; In dit artikel wordt beweerd dat het BOB-bestuur het rapport heeft gemaakt en met lijn6 heeft gepraat; Absolute onzin het was een initiatief van individuele leden van de BOB die zochten naar een oplossing voor Beijum.   
Oog forum radio: Interview met Evert Sülman en Hans Koopman. Beluisteren? Klik HIER;

Hieronder de videobeelden van Lijn6 van dit radioprogramma:

Gezinsbode 26 juni 2014 , Lezen? Klik HIER: “Omgekeerd wijst het BOB-bestuur op de steun die het kreeg van de leden, en op het feit dat de opgestapte redactieleden in het ongelijk zijn gesteld door de ombudsvrouw”. Weer volslagen nonsens; in het rapport kwam de BOB er niet uit als een open en transparante bewonersorganisatie. Net als in het ombudsmanrapport uit 2007! 

DSC07495Interview met Hans Koopman van Lijn 6 door Ecco van Oosterhout van OogTV 

Op dit artikel kan niet meer gereageerd worden!

Hans K
#36 Hans K http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">21-07-2014 10:59
Menno het ging al nergens meer over en zowel Kees als jij zitten lijn6 te misbruiken om jullie persoonlijke sores uit te vechten. Lijn6 faciliteert de mogelijkheid te reageren op artikelen. Aangezien het al lang niet meer over het artikel gaat (off topic) sluit ik deze discussie.
 
Menno Fritsma
#35 Menno Fritsma http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">21-07-2014 10:27
Inderdaad Kees, het waren welgemeende excuses. En wat doe jij daarmee? Ik ben er intussen goed beroerd van dat telkens mijn betaalde werk en mijn vrijwilligerswerk wordt vermengd (heeft niets met elkaar te maken) en als chantagemiddel wordt gebruikt. En dat allemaal gefaciliteerd op die fijne site Lijn6. Dit is absoluut (en nu echt) de laatste keer dat ik hierop of op dat andere, ook zo sympathieke, Beijumnieuws reageer. Ik hoop echt van harte dat de schriftelijke informatievoorziening aan de Beijumers niet in handen komt van dit soort mensen.
 
Kees Huizenga
#34 Kees Huizenga http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">17-07-2014 19:55
Dag Menno,

Je spoort wederom niet! Waarom bied je dan jouw welgemeende excuses aan voor, achteraf bezien, "ironische" opmerkingen?

"Een kat in het nauw maakt wilde sprongen!"

Wie begon over "knuffelen" en seksueel getinte opmerkingen? Dit is pure zelfprojectie, Menno!

 
Anoniem
#33 Anoniem http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">17-07-2014 18:59
Menno Fritsma zit zichzelf te slopen. Wat een zelfdestructie. Een Bobber....Het hebben over wat dhr. Huizenga met zn hand doet...walgelijk. Wat een aperte rioollucht uit de put die Bibliotheek Beijum heet.Onzinnig om zn dronken en belachelijke citaten te verdedigen. Menno Fritsma heeft zn visitekaartje vd Bewoners Organisatie Beijum weer eens afgegeven. How low can it go. Je zult er maar bijhoren.
 
Menno Fritsma
#32 Menno Fritsma http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">17-07-2014 17:45
Wederom Wikipedia:

Ironie (uit het Grieks: εἰρωνεία (eirooneia) = geveinsde onwetendheid) is een stijlfiguur waarbij dat wat klaarblijkelijk gezegd wordt, afwijkt van dat wat bedoeld wordt. Zodoende is ironie veelal alleen herkenbaar voor de geoefende of ingewijde verstaander. Om het verschil tussen het gezegde en het bedoelde uit te drukken, kan de ironie gebruikmaken van verschillende andere stijlfiguren, zoals sarcasme en understatement. Met gezichtsuitdrukkingen en intonatie kan de gebruiker van ironie aan de verstaander extra hints geven dat zijn uitspraak niet letterlijk bedoeld is.

Helaas ben jij een slechte verstaander. Kees, je moet belangrijke zaken kunnen onderscheiden van wat er niet toe doet. Dit doet er gewoon niet toe, tenzij je van kop tot staart de focus op sex hebt en wellicht heb jij dat. Maar ik niet, dus hou op met die onzin.

 
Kees Huizenga
#31 Kees Huizenga http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">17-07-2014 17:16
Dag Menno, wederom spreek je jezelf tegen. Je spoort niet. Stop met deze ongein!

Gistermiddag om 16:54 uur schreef je:
"Sorry Kees, ik wist niet dat je heterosexueel was. Als ik dat geweten had, dan had ik nooit over knuffels gesproken."

Jij legde zelf een bewuste (!) relatie tussen knuffelen en (homo)seksualiteit. Met het woordenboek (achteraf) erbij maak je het alleen maar erger!

Mijn advies is om over deze materie met je vriendin te spreken. Waar je mee samenwoont.

Waarom ik klaag bij Biblionet Groningen? Omdat het gaat over de reputatie van de Openbare Bibliotheek van Beijum. Om de dienstverlening van een omstreden locatiemanager, die zichzelf in grote problemen heeft gebracht. Denk ook eens aan jouw collega's!

Het gaat over GEDRAGSCODES van jouw werkgever, Menno!

 
Menno Fritsma
#30 Menno Fritsma http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">17-07-2014 15:20
Kees, als allerlaatste reactie wil ik je nog het volgende meegeven (uit wikipedia):

Knuffelen is het liefdevol of zorgzaam tegen zich aandrukken van een of meerdere personen. De knuffel is een veel voorkomende manier om genegenheid te tonen, net als het geven van een kus.

Knuffelen kan meerdere functies hebben:

het bieden van troost;
aanmoediging;
het tonen van begrip;
het bieden van geborgenheid;
het delen van een emotie (zowel verdriet, onmacht, angst als blijdschap),
acceptatie;
uiting van blijdschap, zoals het vieren van een overwinning;
bevestiging van een vriendschaps-, vertrouwens-band;
begroeting en afscheid nemen.
In tegenstelling tot sommige andere vormen van lichamelijke intimiteit wordt knuffelen in veel culturele contexten geaccepteerd of zelfs aangemoedigd. Knuffels kunnen variëren in intensiteit en naar plaats van aanraking. Kinderen hebben vaak een knuffelbeest om in de behoefe aan troost, acceptatie of tederheid te voorzien. Knuffelen is niet op seksuele opwinding gericht. Het knuffelen met een seksuele lading wordt vrijen of minnekozen genoemd.


Knuffelen is dus niet op sexuele opwinding gericht. Daar moet ik ook niet aan denken als het om jou gaat (getsie). Het is gewoon een blijk van
een onderling hebben van sympathie voor elkaar. Maar dat is nu wat mij betreft echt helemaal over. Ik deed een soort voorstel in de zin van strijdbijl begraven en een bezegeling in de vorm van knuffelen (en dat zelfs niet in letterlijke zin, maar op papier). En dat is dan sexuele intimidatie? Handen schudden is er beslist niet meer bij tussen ons. Want ik zal mij altijd afvragen wat er eerder met die hand is gebeurd.

 
Menno Fritsma
#29 Menno Fritsma http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">17-07-2014 13:24
Kees, ik vind het wel weer genoeg geweest. Het was gezellig en ga eens naar een dokter met deze berichtenwisseling. Misschien kan hij of zij je helpen.
 
Kees Huizenga
#28 Kees Huizenga http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">17-07-2014 13:02
Menno, je gaat weer in de fout. Je hanteert wederom grove borreltafelpraat. Wijkroddels van zeer laag niveau! Ik mag me bij de gemeente Groningen tot elke ambtenaar wenden! Dat bleek onder anderen toen ik dit voorjaar, in goed overleg met een ambtenaar van RO/EZ, die extra lantaarnpaal bij de SNS-pinautomaat aan de Stoepemaheerd heb geregeld. Geen enkele blokkade heb ik ondervonden.

Toen de straatverlichting tijdens de Kerstdagen van 2013 (en nadien) op de Isebrandtsheerd en omgeving uitviel, heb ik ook met Stadsbeheer gecommuniceerd. Tevens met hogere ambtenaren.

Menno, kenbaar weet je niet wat alcohol met je leven en jouw hersenen kan doen. Maar excuses helpen niet meer. Ook geen waanideeën. 

Vraag: wie maakt zich nu openbaar belachelijk met die HOMO-KNUFFELS in jouw brein? Zoek de oorzaak bij jezelf en schaam je zeer, zeer diep!

 
Menno Fritsma
#27 Menno Fritsma http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">17-07-2014 12:30
Kees, het was ook inderdaad de bedoeling dat je die knuffels niet serieus nam. En je mag je bij de gemeente toch nog maar tot één ambtenaar wenden? Daar heb je indertijd een brief over gekregen. Dan ga je nu aardig in de fout. En je gaat toch geen knuffels bespreken met de wethouder of met mijn direkteur? Maar ik vind alles best hoor, je gaat je gang maar als je jezelf belachelijk wilt maken.
 
Kees Huizenga
#26 Kees Huizenga http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">17-07-2014 02:01
Dag Menno,

Jouw laatste reactie is wederom innerlijk tegenstrijdig. Ik citeer jou op 16 juli 2014, 01:38 uur:

“Het is een prachtkerel. Ik geloof dat ik hem nog liever zou knuffelen dan jou (…).” Dit betreft voorzitter John Veldman van de BOB, terwijl jij drommels goed weet dat JV is getrouwd met mevrouw Willemien Mensinga. Een vrouw, die ik erg waardeer vanwege haar gedichten.

Met andere woorden: dat zogenaamde “knuffelen” van jou is willens en wetens (mede) gericht op heteroseksuelen. Dit citaat van jou, Menno, van gisteren 16 juli 2014, 16:54 uur is derhalve op drijfzand gebouwd: 

“Sorry Kees, ik wist niet dat je heterosexueel was. Als ik dat geweten had, dan had ik nooit over knuffels gesproken. Ik heb je nog nooit met een vrouw gezien en wel eens met een man (JF), vandaar.” JF = Johan Fehrmann, waarover ik eerder schreef. Jouw verweer heeft geen enkel fundament! Het is lokale onzin! Wartaal! 

In rede, Menno: ik kan je helaas niet meer serieus nemen. “Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in!”

 
Kees Huizenga
#25 Kees Huizenga http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">16-07-2014 17:52
Zeg Menno, ben je nog steeds grappen aan het maken? Ook Johan Fehrmann heeft een vrouw.

Waren je vorige reacties dan informeel? Wie kan dat ruiken? Aan de alcohollucht?

Besef je de ernst van jouw dolle en dwaze dwalingen, Menno?

Vanmiddag om ± 15:00 uur heb ik gebeld met mevrouw L. Boorsma van Biblionet Groningen. Zij stuurt een brand-e-mail van ondergetekende door naar de Algemeen-Directeur van Biblionet Groningen, de heer Middelveld. De COB, de BOB en de OB Beijum zijn vandaag tevens c.c. ingelicht. Idem dito Ruud van Erp en Irma Zijlstra van de SDC Noorddijk. 

Het gaat om de geschonden reputatie van de OB Beijum!!!

 
Menno Fritsma
#24 Menno Fritsma http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">16-07-2014 16:54
Sorry Kees, ik wist niet dat je heterosexueel was. Als ik dat geweten had, dan had ik nooit over knuffels gesproken. Ik heb je nog nooit met een vrouw gezien en wel eens met een man (JF), vandaar. Ik wilde alleen maar in de bibliotheek een afspraak maken voor Vaatsra, meer niet. Maar dat gaat natuurlijk nu niet meer door. Als ik een biertje op heb, dan wil ik wel eens iemand over de bol aaien. En dan heb ik van meester Kees natuurlijk meteen een proces aan mijn kont. Eh, met 'kont' bedoel ik verder niets. Dat even voor de duidelijkheid.

Een formele groet van Merno

 
Kees Huizenga
#23 Kees Huizenga http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">16-07-2014 13:44
Een geschokte Beijumer schreef me vandaag dat de woorden van Menno Fritsma getuigen van ongewenste seksuele intimidatie. Dat is nog een grote graad erger!

Pikante en prangende punten zijn dat Menno Fritsma 1. onder eigen naam reageert, 2. woonachtig is in Beijum, 3. in Beijum een leidinggevende en representatieve baan heeft, 4. in Beijum erg bekend is en 5. seksueel fantaseert over redelijk bekende Beijumers, waaronder de voorzitter van de BOB (die met een vrouw getrouwd is). Zelf ben ik heteroseksueel. Dat weet Menno heel goed!

 
Kees Huizenga
#22 Kees Huizenga http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">16-07-2014 13:14
Dag Menno,

Heb je mijn herhaalde vraag goed gelezen?

Natuurlijk kan ik niet in de OB van Beijum over BOB-zaken met jou spreken. Dat mag ook niet van Biblionet Groningen, jouw werkgever in Zernike. BOB-zaken moet je scheiden van OB-zaken. Waarom weet jij dit niet?

In jouw leidinggevende publieke OB-positie in Beijum is het onaanvaardbaar om:

1. voor de zoveelste keer op lijn6.com (en vroeger ook op Beijumnieuws) blijk te geven van jouw overmatig alcoholgebruik;

2. om publiekelijk op het internet (nota bene op een nieuwsinformatiesite van Beijum, waar je ook woonachtig bent) seksuele fantasieën bloot te geven. Ik ken jouw seksuele geaardheid niet. Zelfs in jouw kennelijk dronken staat accepteer ik deze "humor" niet. Ook niet als flauw grapje!

Dit kan totaal niet door de beugel Menno. Je bent jezelf aan het ondermijnen! Ook jouw gezag.


N.B.: Jouw verhaal over het Beijumboek klopt ook niet. Kijk maar eens naar het verslag van het NLA-wijkteam Beijum van 20 mei 2010 en het verslag van de bestuursvergadering van de BOB van 25 mei 2010. Hierover heb ik in het verleden op Beijumnieuws uitgebreid geschreven. JV heeft nooit gerept over een tweede besluit over het Beijumboek. Wel over medewerking aan de uitvoering van dit principieel NLA-besluit van 20 mei 2010. Later is wel de NLA-subsidie aan het Beijumboek verhoogd.

 
Menno Fritsma
#21 Menno Fritsma http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">16-07-2014 09:10
Kees,

Onderstaande reactie was flauw van mij. Excuses daarvoor. En natuurlijk wil ik wel een keer met jou naar Café Vaatstra om het een een en ander te bespreken. Afspraak maken in de bibliotheek?

 
Menno fritsma
#20 Menno fritsma http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">16-07-2014 01:38
Beste Kees,

Dit is mijn laatste reactie, want ik ga zo naar bed. Ik heb genoeg alcoholische versnaperingen gehad en ik moet morgen weer vroeg op.
Wat zei je ook alweer? Oh ja, over die knuffel. Daar wil ik liever niet te lang bij stil blijven staan.
En over dat boek van Beijum: ik ondersteunde indertijd de positieve opmerkingen/aanbevelingen van John. Uiteindelijk is dankzij John een beter voorstel gedaan door de werkgroep met als gevolg een veel breder draagvlak als eerder en een hoger toegezegd bedrag. En dat dankzij de inbreng van John! Het is een prachtkerel. Ik geloof dat ik hem nog liever zou knuffelen dan jou. Maar ik vind jou ook niet te versmaden hoor! Zo'n lekker stevig juristje, mmm...

 
Kees Huizenga
#19 Kees Huizenga http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">16-07-2014 01:14
Beste Menno,

Hoe heb ik het nu? Je schrijft innerlijk tegenstrijdig. Dat is niet logisch en derhalve geheel onbegrijpelijk.

Je schopt tegen Johan Fehrmann, Hans Koopman en mij aan en tegelijkertijd wil je mij "knuffelen". Dat gaat echt niet samen! 

Wat betreft jouw periode in het NLA-wijkteam Beijum: alleen de twee vertegenwoordigers van de BOB in dit NLA-wijkteam waren tegen de verschijning van het Beijumboek van Leander Media. Toen steunde je John Veldman c.s. niet. Achteraf is dit een zeer grote misrekening van de BOB gebleken. Bij de geslaagde receptie van dit mooie Beijumboek, op 23 mei 2012, gaf je mij een vriendelijke en welgemeende handdruk. Ik merkte toen niet dat je teveel bier had gedronken. 

De vraag is waarom jij niet met een blanco pen gaat schrijven. Waarom speel je op de persoon, Menno? 

Ik herhaal mijn vraag: onderschrijf jij alle aanbevelingen van het rapport Sulman, Jonker en Atema?Zo ja, dan gaan we met elkaar spreken in Café Vaatstra in Zuidwolde.

 
Menno fritsma
#18 Menno fritsma http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">16-07-2014 00:48
Ja, natuurlijk ben ik een fan van de krant waar ik zelf voor schrijf. Ik ben een mooie leipert als ik zou schrijven voor een krant waar ik niet achter sta. Graag een beetje verstandige reacties, want hier kan ik natuurlijk niets mee. Ook zonde van mijn en ieders tijd.
 
Anoniem
#17 Anoniem http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">15-07-2014 23:58
Nog even, Menno Fritsma is een fan van de krant waar hijzelf voor schrijft. Een giller. Is Hans Koopman ook een fan van Lijn6? Man jeetje, wat een niveau!
 
Menno Fritsma
#16 Menno Fritsma http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">15-07-2014 23:56
Kees, ik zeg alleen dat de winst van het rapport de aanbeveling is om de strijdbijl te begraven. Dat vind ik een heel mooie aanbeveling en het is jammer dat er toch weer mensen blijken te zijn die meer geloven in de kracht van het verleden dan in de kracht van het nu. Waarom geloof je niet met heel je ziel in waar je nu mee bezig bent en waarom moet je dat telkens weer vergelijken met die zogenaamde inferieure 'tegenpartij'. Geloof in jezelf en durf zowel jezelf als de ander te omhelzen. Kees, ik heb je een keer een hand gegeven toen ik een paar biertjes op had. Ik schaamde mij de dag erop daarvoor. Maar nu heb ik het licht gezien. Wees niet verbaasd als je, wanneer je met je winkelwagen door Albert Heijn op weg bent naar de diepvriespizza's, een paar liefdevolle armen om je heen voelt vleien. Ik ben het.

Dikke knuffel van Menno

 
Anoniem
#15 Anoniem http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">15-07-2014 23:54
Menno Fritsma toch, wat blijf jezelf veel energie stoppen in dit gedoe. En wat oliedom om weer als een splijtzwam te reageren, de mensen waar jezelf mee omgaat ophemelen en de anderen als probleemfiguren of ego's neer te zetten. Zo ontzettend dom. En zo dom dat je je eigen domheid niet in de gaten hebt.
Wim Klein en John Veldman vrijpleiten en de schuld bij Fehrmann en Koopman leggen? Hemel Veldman en Klein vooral op met hun schoonmaakacties en handen uit de mouw steken. Als lezer van lijn6 heb ik meer waardering voor het feit dat ze Beijum een heel jaar nieuws bieden dan dat anderen zonodig een sloot moeten schoonmaken. Vertel eens, waarom is Klein afgelopen najaar het bestuur van de BOB uitgezet? Omdat de druppel de bekende emmer deed overlopen. Wat een waardeloze en respectloze speech tijdens BOB-30 jaar!
En weer heb je een scheldwoord nodig om je gelijk te onderstrepen. Nu wordt Huizinga weer beroepsruziemaker genoemd. Kom tot inkeer. Hoe kan het toch dat de BOB geen nieuwe mensen aan zich weet te binden? Dan moeten ze toch iets goed verkeerd doen. Of ligt dat soms ook aan Koopman en co? Doe toch niet zo oliedom.
Beijum heeft met Lijn6 helemaal geen trek meer in een wijkkrant. Waarom komen er maar veertien mensen op een vergadering over de krant af. Ik durf te wedden dat Lijn6 meer lezers heeft dan dat de BOB leden heeft. Waardeloos, trek je conclusies en stop er mee.
 
Kees Huizenga
#14 Kees Huizenga http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">15-07-2014 23:08
Dag Menno,

Ik ben nooit geroyeerd bij De Scheepsraad in de wijk Lewenborg. Je gelooft in wijkroddels. Toen ik in oktober 2005 naar Beijum verhuisde, heb ik zelfs mijn Lewenborg-archief aan toenmalig secretaris Jan Fichtmüller aangeboden! Hij was daar zeer blij mee.

Menno, in jouw verhaal zit wel een goed punt. Begrijp ik het nu correct dat jij het rapport van de Commissie van Drie zeer belangrijk vindt? Inclusief alle aanbevelingen? Zo ja, dan is dit grote winst. Echt!

 
Menno Fritsma
#13 Menno Fritsma http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">15-07-2014 22:41
Ik ben een groot fan van de huidige Beijumkrant en van John Veldman die op een mooie wijze voorzitterschap van de BOB en hoofdredacteur/eindredacteurschap van de Beijumkrant weet te combineren. Daarnaast is hij vanaf het begin lid van het wijkteam Nieuw Lokaal Akkoord Beijum. Ik ben daar vier jaar (de eerste periode) lid van geweest en vond John de beste deelnemer. Zijn voorbereiding is altijd tot in de puntjes. Hij stelt vragen als iets onduidelijk is en verleent pas instemming met een project als vragen een bevredigend antwoord krijgen. Wim Klein is een gedreven wijkbewoner en alleen dat al is te waarderen. Hij maakt elke zondag zijn leefomgeving schoon en doet altijd mee aan de schoonmaakacties in de Groene Long. Hij is niet te beroerd om elke keer de meest vieze klusjes te doen (de sloten schoonmaken). Doet Hans Koopman dat? Doet Johan Fehrmann dat? Fehrman bekritiseert de ene keer de vrijwilligers, omdat ze teveel zouden laten zien van 'hier ben ik en ik doe nuttige dingen' en de andere keer kietelt hij ze ('goed gedaan jongens!'), Hans heb ik ook nog nooit gezien als het om handen uit de mouwen steken gaat. Is dat erg? Nou, dat valt wel mee. Maar laten wij het nu eens hebben over wie de grootste veroorzakers zijn van de zogenaamde 'wijkoorlog'. Dat zijn toch wel duidelijk Johan Fehrmann en Hans Koopman. Ok, zij zijn indertijd vertrokken als redactieleden van de Beijumkrant vanwege meningsverschillen en de oorzaak lag denk ik mede aan een sociaal niet al te handige houding van het bestuur van de BOB. Maar is dat reden om de jaren daarna heel veel energie te steken in rancune, scheldpartijen, aanklachten en media-aandacht voor die wrok? Lijkt mij niet. Geloof in je eigen kracht, steek je energie in het nu en kijk niet achterom. Er is onlangs een rapport verschenen over de wijkperikelen met daarin een aanbeveling om de strijd te stoppen en met een schone lei opnieuw te beginnen. Maar dat blijkt zeker aan Hans Koopman niet besteed, getuige zijn deel twee rancunestuk. Daar reageer ik dan ook wel weer fel op, maar ik was niet degene die begon. Onderzoekers: kijk naar de basis, waarmee begon het? Het begon met Koopman en Fehrmann met ondersteuning van een beroepsruziemaker als Kees Huizenga, die ooit geroyeerd is bij de bewonersorganisatie van Lewenborg en dat echt niet voor niets. Hij heeft bij Koopman en Fehrmann een dankbaar nieuw podium gekregen.
Begraaf de strijdbijl en nu echt!
 
L.H. Vorsteveld
#12 L.H. Vorsteveld http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">15-07-2014 21:08
Zo heb er weer een paar woorden bijgeleerd waarvan de context en realiteitszin van zijn verdere relaas totaal ontbreken. De waarde van zijn woordenschat niet eens wil weten omdat het niets toevoegt aan de realiteitszin. Alleen maar een teken is van respectloosheid en op de man spelende hetze. Of is het een teken van jaloezie onmacht aan feitelijke argumenten waarmee bestaande wijkredacteuren van de wijkkrant en het wijkbestuur de snellere wijksites niet onder hun hoede hebben kunnen krijgen? Beijumkrant had ineens concurrentie van anderen die jaren geleden in een open gat zijn gesprongen met snellere onafhankelijke digitale actuelere wijksites. Te weten Beijumnieuws en lijn6. Geef nu eens een steekhoudende zakelijke argument aan waarom u steeds op een wijze reageert zodat de splinter steeds verder gaat sferen en uitmond in een verrotte plek op uw symbolische balk.

Niets aan de Beijumkrant vinden ligt meer aan het feit dat het te eenzijdig is. Met een gemis aan scherpe wijk politiek items. Wat doet mijn mening over de Beijumkrant er nog toe, als mogelijk de stekker uit de Beijumkrant wordt getrokken. Beijumkrant is te afhankelijk van wijk bestuurlijke beïnvloedingen. Er was geen onafhankelijke journalistieke objectieve verslaggeving.

Tot slot. Nee, zal Beijum als wijk nooit een slechte naam willen geven waarmee u uw laatste betoog eindigde. En nee ik heb geen digitale woordenboek op de achtergrond staan om woorden of uitdrukkingen te zoeken om iets helder te stellen wat in uw betoog sterk gericht is op uiterlijkheden van persoon of personen die kritisch blijven reageren op alles wat er in rondom Beijum gebeurd. Mensen die alleen maar op elkaar blijven vitten, verliest de realiteitszin van Beijum en haar belangen uit het oog. En wat zie ik dan als realiteitszin voor Beijum dat het verliest aan tradities. Zo mogelijk ook de papieren Beijumkrant omdat modernisering van meer onafhankelijkheid en snellere digitale berichtgeving of enige toenadering tot meer samenwerking daartoe door het huidige wijk- redactiebestuur werd afgewezen.

 
Kees Huizenga
#11 Kees Huizenga http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">15-07-2014 14:06
De BOB ontvangt in 2014 een begroot bedrag van € 24.698,-. Waaronder een subsidie van de SDC Noorddijk voor een theaterproductie van € 3.250,-. 

De OCSW-subsidie over 2014 bedraagt € 19.948 voor “activering, communicatie, informatie” en een "basisbedrag" van € 1.500,-. 

Het begroot tekort van de BOB-krant is voor het jaar 2014 € 7.446,-. Groter dan ooit! 

Bron: de BOB-AV-stukken van september 2013, p. 12.

 
Hans K
#10 Hans K http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">14-07-2014 19:51
Heb het veranderd in 16 :-)
 
Kees Huizenga
#9 Kees Huizenga http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">14-07-2014 16:04
Dag Hans,

De extra BOB-AV over het opheffen van de BOB-krant/BOBWAARHEID was op maandag 16 juni 2014. Niet op 17 juni 2014.

Zie verder mijn reacties op:

http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_link.gif) 100% 50% no-repeat;">beijumnieuws.blogspot.nl/.../. .. 

beijumlover
#8 beijumlover http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">14-07-2014 15:20
Menno Fritsma heeft het weer niet begrepen. Ooit noemde hij Beijumnieuws een parel in de wijk maar waar is die mening gebleven? Met zijn tirannieke trekjes werd Fehrmann van Beijumnieuws verboden om in de bibliotheek te komen, hij was niet meer langer welkom en last but nog least kreeg weblogger Johan een groetverbod. Gelukkig zijn er nog altijd journalisten die zich niet zomaar laten neersabelen. In een democratie heeft ieder recht op een eigen mening. Als dat niet eens mag dan zet je systemen neer als stasi-achtig waar iedereen bang is voor elkaar en een mening niet geoorloofd is. Jammer Fritsma, je hebt het nog steeds niet begrepen. Als een klein jongetje dat zijn zin niet zijn zijn krijgt zet hij zichzelf en zijn collega's goed voor schut. Doodzonde voor de wijk Beijum.
 
Hans K
#7 Hans K http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">14-07-2014 13:58
"Gewicht in de schaal gooien...opgeblazen dikdoenerij". Dat Beijumers geen kritiek mogen hebben is duidelijk. Zowel de voorzitter als de technisch voorzitter van de BOB blijven mensen wegzetten. In mijn ogen onbehoorlijk voor publieke figuren. Daar blijft Lijn6 over schrijven hoe hard je elke schrijver ook probeert te intimideren.
 
Menno Fritsma
#6 Menno Fritsma http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_date.gif) 0% 50% no-repeat;">14-07-2014 10:51
Opzoeken: gewichtigheid


1.gewichtigheid
belangrijkheid, betekenis, gewicht duurdoenerij, eigendunk, poeha, deftigheid
Gevonden op http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_link.gif) 100% 50% no-repeat;">woorden-boek.nl/.../...

2.GEWICHTIGHEID
1) Belangrijkheid 2) Bombast 3) Belang 4) Deftigheid 5) Gewichtigdoenerij 6) Gezwollenheid 7) Hoogdravendheid 8) Pompeusheid 
Gevonden op http://www.lijn6.com/components/com_jcomments/tpl/default/images/jc_link.gif) 100% 50% no-repeat;">www.mijnwoordenboek.nl/.../1

Hans, zit daar iets bij wat zou kunnen wijzen op jouw overtollige kilo's? Ik heb daar nooit aan gedacht. Typisch weer iets voor jou om dat er achter te zoeken. Altijd maar weer die selectieve verongelijktheid en dat eindeloze gejammer. Nee, dan al die karikaturen op Lijn6 met telkens een uitvergroting van de lichamelijke kenmerken van de aangevallen personen. Je moet een keer een consistent en beargumenteerd betoog houden dat gewicht in de schaal legt en ophouden met die pretentieuze, opgeblazen dikdoenerij.
Harm, ik vind het maar een warrige reactie van jou met een onjuiste aanname ('reageer daar eens op'). En heb ik beweerd dat ik nooit de berichten op Lijn6 lees?
Ik wordt alleen zo moe van dat gebrek aan respect voor anderen, die richtingloosheid, die poeha. Daarom wilde ik bovenstaande in eerste instantie liever niet lezen. Nu wel gedaan en het is altijd maar weer het verhaal van de splinter en de balk. 
Jij beweert altijd dat je de Beijumkrant maar niets vindt. Toen ik jou een keer vroeg wat je van mijn interviews vond, zei je dat je die nog nooit gelezen hebt omdat je de Beijumkrant nooit leest... Dat je mij nu verwijt een oordeel te hebben, omdat ik iets niet gelezen zou hebben, is ook weer typerend voor die splinter en de balk in het Koopmankamp.
Als ik aan Koopman c.s. denk, heb ik vaak dat liedje van Bon Jovi in mijn hoofd: You give love a bad name. En dan vervang ik 'Love' door 'Beijum'.
Maar het interesseert onze wijkego's niets. Zij blijven maar maar de publiciteit zoeken met hun negativiteit.er te zoeken bij onze wijkego Koopman, de man van de gewichtige nietszeggendheid, oftewel de nietszeggende gewichtigheid. 


Klik HIER voor de eerste 5 reacties

juridische

Weerfoto's Beijum

beijumnieuws2