Get Adobe Flash player

De metrologische lente van 2015 is gestart en de krokussen staan hier en daar alweer in bloei. Zin om erop uit te trekken borrelt op. De jeugd speelt weer onder de helder blauwe hemel in de speeltuinen. En zoals het spreekwoord luid: “maart roert zijn staart kan”, het nog alle kanten opgaan. Maart roert zijn staart ook in een ander perspectief in een samenleving vol politieke onrust waarin Ministers en Staatsecretarissen herhaaldelijk naar de Kamer worden geroepen om helderheid te verschaffen of antwoorden te geven op zaken als de aardbeving schade afhandeling in Groningen. En meer zaken die vanaf januari van kracht zijn geworden en nog steeds niet zijn opgelost. Landelijke politieke onrust is geen gezonde sfeer om in de aanloop naar 18 maart campagne te voeren voor de provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapverkiezingen. Op een dag twee keer je stem uitbrengen als blijk van waardering om op de ingeslagen weg door gaan. Of afkeuring en dat het anders moet. Wat weten we eigenlijk van de waterschappen en van de mensen erin zitten die waken over onze waterzuivering, dijken en sloten. In schril contrast met de Provinciale Statenverkiezing staan de waterschapverkiezingen minder in de aandacht. Of ligt dat aan de aandacht van de media en de wijze van campagnevoering van beide organen met gezamenlijk een doel de stem van de kiezer! Uw en mijn stem bepalen welke kant het op gaat. Voor de waterschapverkiezing is dat net zo belangrijk als voor de Provinciale Statenverkiezing, alleen staat de laatste extra in de aandacht.Grinnikend bekijk ik weleens de campagnesportjes en het benoemen van hotlines aan onderwerpen die elke partij hoog in haar vaandel heeft staan. De kreet als “ik sta nu achter” of “ik sta nu voor mijn partij” zegt in principe niet veel over de koers en richting welke politieke besluitvorming, maatregelen en regels er genomen wordt. Reëel gezien liggen alle plannen voor dit jaar al vast. Of kijk maar eens naar de campagneredevoeringen over de gaswinning en daarmee de veiligheid in het Noorden hoe daar mee wordt omgegaan. Het lijkt wel op een stoelendans of een schaakbord waarop elke formulering op een weegschaal ligt. De regie komt uiteindelijk toch uit Den Haag.

In dit onrustige politieke klimaat je stem te geven aan een persoon van een partij die het dichtst bij hun achterban staat is wel erg lastig. Het hokje rood maken is een uiting of een signaal van mogelijke veranderingen in de huidige minderheidscoalitie. Want de gekozenen leden in de Provinciale Staten kiezen op hun beurt weer de leden van de Eerste Kamer.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

juridische

beijumnieuws2