Get Adobe Flash player

De maand mei is voorbij. Pinksteren nadert en daarna stevenen we af op de grote vakantie. Ook wel de zomervakantie genoemd. Ik ben er wel aan toe na een hectisch jaar van mooie en minder mooie momenten en nadenkend hoe het verder moet met de wijk en de politieke redeneringen over meer en betere samenwerking. Over het blijven melden van overlastzaken Of over het melden van zorgen met een reële kans dat het als wraak wordt bestempeld. Om vervolgens hoofdschuddend tot de ontdekking te komen dat alles bijna geen effect heeft gehad. En dat aan klagers alleen buurbemiddeling wordt aangeboden met als argument dat zij daar goede resultaten mee hebben behaald. Ik geloof dat direct, zonder twijfel, maar krijg wel de indruk dat potentiele daders op indirecte wijze meer bescherming krijgen dan klagers. Grenzen van recht en onrecht worden tegenwoordig beteugeld en omringd met sociale teams die menen met een aantal gesprekjes de juridische weg te kunnen afwimpelen. Dat geeft namelijk een slechte uitstraling naar zowel de coöperaties als sommige woonplekken in de wijk. Genieten van een optimaal woongenot mag dan voor iedereen een eigen invulling en waarde hebben, zolang de simpele regelgeving bij een huurcontract gehandhaafd blijft. Of zou dit alles te maken hebben met de vele veranderingen en dat men niet weet welke richting het in huurderland opgaat?

Nederland staat aan de vooravond staat van nog meer veranderingen. Sociale en participatie-akkoorden waarin iedereen zijn of haar steentje zal moeten gaan bijdragen krijgen vanaf 2015 een gezicht. Doel van deze nieuwe ontwikkeling is dat het woord vrijwillig wordt omgebogen naar verplichte participatie als ondersteuning van en voor elkaar. Mocht dat niet gebeuren dan wordt je mogelijk gekort op je uitkering. Ambtelijk gezegd: iets teruggeven aan de samenleving voor je uitkering. Of korting krijgen op je uitkering bij het verlenen van mantelzorg als je om praktische redenen bij je ouders of vrienden gaat inwonen. Het uitgangspunt van de beleidsmakers van achter hun bureau is duidelijk het bouwen en vertrouwen op een potentieel verplichte participerende ondersteuner. In rapporten staat alles mooi en filosofisch beschreven hoe onze samenleving socialer en hulpvaardiger moet worden. Vergelijk het wel eens met wanneer je iemand een kop koffie of thee aanbiedt. Ben je dan sociaal bezig? Of als je iemand ondersteunt bij het opstellen van een brief of doorverwijst naar betere begeleiding? Zomaar een aantal simpele voorbeelden die je onder het kopje mantelzorg kunt plaatsen.

Genoeg stof tot nadenkend over de realiteitszin. De vraagstelling is: wie gelooft wie nog vandaag de dag? Nu schijnt de zon en velen stevenen af op blijkbaar warme Pinksterdagen. En Max de Kater liep voor mij uit richting het terras alsof hij wist dat ik daar heen reed.

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

juridische

Weerfoto's Beijum

beijumnieuws2