Get Adobe Flash player

Verhalen

Het zal je maar gebeuren, dat je je liefste huisgenote kwijtraakt en je wilt alles eraan doen om hem of haar weer terug te krijgen.

IMG 0587

De zon geeft energie in de vorm van warmte en licht; zonnepanelen zetten dit zonlicht om naar elektriciteit. Het paneel bestaat uit zonnecellen, die op hun beurt bestaan uit twee laagjes silicium. ... Op de meter van de omvormer kun je aflezen hoeveel stroom de zonnepanelen hebben opgewekt. Op het dak van het eerste huis van de froukemaheerd waren ze bezig om deze panelen aan te leggen.

bw IMG 0607

Door de zon van afgelopen dagen is het water van het zilvermeer opgelopen tot 14 graden Celsius en dat was vandaag gelijk aan de temperatuur van de buitenlucht.

 

bw IMG 0544De temperatuur van het zilvermeer was vandaag opgelopen tot 14 graden Celsius

bw IMG 0546De temperatuur van de buitenlucht was gelijk aan de temperatuur van het water van het zilvermeer

Het meerkoetnest wordt aan de waterkant gebouwd van riet en waterplanten, maar ook van drijvend afval zoals stukken papier of plastic. In een nest worden 5 tot 10 grijswitte tot zandkleurige eierenmet bruinzwarte vlekjes en puntjes uitgebroed in een tijdsbestek van 21 tot 25 dagen. De jongen worden door beide ouders begeleid en kunnen na ongeveer 8 weken vliegen. Overleeft van een nest slechts een enkel jong of zelfs geen (omdat de jongen een gewilde prooi zijn voorreigers, meeuwen en snoeken), dan doen de ouders een volgende poging. Per broedseizoen doen de ouders 2 tot 3 pogingen een nest jongen groot te brengen. Een meerkoet wordt gemiddeld tien jaar oud. Bron: Wiki

bw IMG 0556

Ik loop op straat,

praat met een mens

en weet: dit ben ik,

wat ik zeg heeft

waarde, het is niet

langer meer gefluister,

angst....om niet gehoord

te worden, Ik mag er

zijn, mijn lichaam en

geest zijn één. Ik

voel me verankerd

met m'n diepste

zijn. Ben blij met

m'n ogen, haar

en lichaam. Er

is acceptatie:

van mijn ziekte,

verstand, doen

en laten.

De wind blaast

in m'n gezzicht.

M'n benen maken

grote passen.

Ik zit in mijn huis

en ik hoef niets.

Ben blij dat ik

er ben. Voel

mijn geest langzaam

sterker worden.

Zoek niet langer

wanhopgig naar

een klankbord.

Wat zal die

ander van mij

denken? Is

niet langer

belangrijk...

Ik mag thuis

zijn bij mezelf.

 

bw1 IMG 6922

bw IMG 6921

juridische

Weerfoto's Beijum

beijumnieuws2